En filmproudsents rolle er å ha oversikt og kontroll på filmprosjektet.