Dokumentaren Mot en av mine minste handler om hvordan romanifolket/taterne ble fratatt sine barn av den norske stat.